Hodnocení spokojenosti s městskou hromadnou dopravou

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, doprava
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s fungováním městské hromadné dopravy ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený). V menších městěch, kde není zaveden systém městské hromadné dopravy, se otázka zaměřovala na hodnocení spokojenosti s veřejnou dopravou. 

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Štětí STE 2018 6.9
Strakonice STR 2010 6.1
Svitavy SVY 2011 6.7
Svitavy SVY 2015 5.1
Třebíč TRB 2008 6.6
Třebíč TRB 2010 6.2
Uherské Hradiště UH 2007 7.3
Uherské Hradiště UH 2009 6.5
Uherské Hradiště UH 2011 6.9
Uherské Hradiště UH 2013 7.0

Stránky