Hodnocení spokojenosti s městskou hromadnou dopravou

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, doprava
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s fungováním městské hromadné dopravy ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený). V menších městěch, kde není zaveden systém městské hromadné dopravy, se otázka zaměřovala na hodnocení spokojenosti s veřejnou dopravou. 

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Poděbrady POD 2009 4.7
Praha 14 P14 2015 6.6
Praha 14 Praha 14 2018 7.4
Praha 14 MČ Praha 14 2021 7.0
Praha 21 PHA21 2014 6.8
Praha-Libuš PHA-L 2008 6.8
Praha-Libuš PHA-L 2011 6.7
Prostějov PRO 2008 6.3
Roudnice nad Labem RNL 2008 6.7
Štětí STE 2015 6.9

Stránky