Hodnocení spokojenosti s městskou hromadnou dopravou

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, doprava
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s fungováním městské hromadné dopravy ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený). V menších městěch, kde není zaveden systém městské hromadné dopravy, se otázka zaměřovala na hodnocení spokojenosti s veřejnou dopravou. 

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Velké Meziříčí VM 2005 5.3
Vizovice VIZ 2011 5.7
Vsetín VS 2004 6.2
Vsetín VS 2005 6.3
Vsetín VS 2006 6.8
Vsetín VS 2007 8.0
Vsetín VS 2009 6.9

Stránky