Hodnocení spokojenosti s městským úřadem

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, veřejná správa
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s fungováním Městského úřadu nebo Magistrátu města na stupnici 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Uherské Hradiště UH 2011 6.8
Uherské Hradiště UH 2013 6.8
Velké Meziříčí VM 2005 7.0
Vizovice VIZ 2011 5.4
Vsetín VS 2004 6.9
Vsetín VS 2005 6.9
Vsetín VS 2006 7.1
Vsetín VS 2007 7.9
Vsetín VS 2009 7.2
Znojmo ZNO 2016 6.1

Stránky