Titulkový indikátor - Počet překročení denního imisního limitu pro PM10

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A5 - Kvalita ovzduší
Klíčová slova: 
ovzduší, klima, doprava
Definice: 

Počet případů překročení mezních hodnot PM10 na monitorovací stanici kvality ovzduší ve městě za rok. Pozn.: V případě, že ve se městě nachází více měřících stanic, je převzata hodnota s nejvyšší naměřenou koncentrací. 

Město Zkratka Rok Počet
[Počet překročení]
Český Těšín CT 2012 86.0
Hradec Králové HK 2012 40.0
Jablonec n. N. JNN 2012 16.0
Jihlava Jih 2012 62.0
Kladno KLD 2012 76.0
Litoměřice LTM 2012 43.0
Mladá Boleslav MB 2012 33.0
Opava OPA 2012 51.0
Orlová ORL 2012 91.0
Prostějov PRO 2012 47.0

Stránky