Titulkový indikátor - Počet překročení denního imisního limitu pro PM10

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A5 - Kvalita ovzduší
Klíčová slova: 
ovzduší, klima, doprava
Definice: 

Počet případů překročení mezních hodnot PM10 na monitorovací stanici kvality ovzduší ve městě za rok. Pozn.: V případě, že ve se městě nachází více měřících stanic, je převzata hodnota s nejvyšší naměřenou koncentrací. 

Město Zkratka Rok Počet
[Počet překročení]
Hradec Králové HK 2011 48.0
Hradec Králové HK 2012 40.0
Jablonec n. N. JNN 2010 24.0
Jablonec n. N. JNN 2012 16.0
Jihlava JIH 2007 74.0
Jihlava JIH 2008 80.0
Jihlava JIH 2009 63.0
Jihlava JIH 2010 40.0
Jihlava JIH 2011 32.0
Jihlava Jih 2012 62.0

Stránky