Počet překročení limitu koncentrace SO2

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A5 - Kvalita ovzduší
Klíčová slova: 
ovzduší, klima, doprava
Definice: 

Počet případů překročení mezních hodnot SO2 na monitorovací stanici kvality ovzduší ve městě za rok. Pozn.: (1) V případě, že ve se městě nachází více měřících stanic, je převzata hodnota s nejvyšším počtem překročení imisního limitu. (2) Ve sledovaném období (2007 - 2012) nebyly v uvedených městech zaznamenány žádné počty překročení imisního limitu. 

Město Zkratka Rok Počet
[Počet překročení]
test 2012 23.0
Český Těšín CT 2012
Hradec Králové HK 2012
Jablonec n. N. JNN 2012
Jihlava JIH 2012
Kladno KLD 2012
Litoměřice LTM 2008
Mladá Boleslav MB 2012
Opava OPA 2011
Orlová ORL 2007

Stránky