Počet překročení limitu koncentrace SO2

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A5 - Kvalita ovzduší
Klíčová slova: 
ovzduší, klima, doprava
Definice: 

Počet případů překročení mezních hodnot SO2 na monitorovací stanici kvality ovzduší ve městě za rok. Pozn.: (1) V případě, že ve se městě nachází více měřících stanic, je převzata hodnota s nejvyšším počtem překročení imisního limitu. (2) Ve sledovaném období (2007 - 2012) nebyly v uvedených městech zaznamenány žádné počty překročení imisního limitu. 

Město Zkratka Rok Počet
[Počet překročení]
Hradec Králové HK 2012
Jablonec n. N. JNN 2009
Jablonec n. N. JNN 2012
Jihlava JIH 2008
Jihlava JIH 2010
Jihlava JIH 2011
Jihlava JIH 2012
Kladno KLD 2007
Kladno KLD 2009
Kladno KLD 2010

Stránky