Maximální 24hodinová koncentrace PM10

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A5 - Kvalita ovzduší
Klíčová slova: 
ovzduší, klima, doprava
Definice: 

Maximální 24hodinová koncentrace PM10 naměřená v rpůběhu roku na měřicí stanici ve městě. Pozn.: V případě, že ve se městě nachází více měřících stanic, je převzata hodnota s nejvyšší naměřenou koncentrací. 

Město Zkratka Rok Koncentrace
[ug/m3]
test 2012 12.0
Český Těšín CT 2012 316.9
Hradec Králové HK 2012 147.0
Jablonec n. N. JNN 2012 104.0
Jihlava JIH 2012 94.0
Kladno KLD 2012 146.9
Litoměřice LTM 2012 147.8
Mladá Boleslav MB 2012 188.9
Opava OPA 2012 220.7
Orlová ORL 2012 397.6

Stránky