Maximální 24hodinová koncentrace PM10

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A5 - Kvalita ovzduší
Klíčová slova: 
ovzduší, klima, doprava
Definice: 

Maximální 24hodinová koncentrace PM10 naměřená v rpůběhu roku na měřicí stanici ve městě. Pozn.: V případě, že ve se městě nachází více měřících stanic, je převzata hodnota s nejvyšší naměřenou koncentrací. 

Město Zkratka Rok Koncentrace
[ug/m3]
Hradec Králové HK 2009 177.5
Hradec Králové HK 2010 151.3
Hradec Králové HK 2011 151.3
Hradec Králové HK 2012 147.0
Jablonec n. N. JNN 2010 240.6
Jablonec n. N. JNN 2011 91.1
Jablonec n. N. JNN 2012 104.0
Jihlava JIH 2007 167.9
Jihlava JIH 2008 110.0
Jihlava JIH 2009 85.0

Stránky