Maximální 24hodinová koncentrace PM10

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A5 - Kvalita ovzduší
Klíčová slova: 
ovzduší, klima, doprava
Definice: 

Maximální 24hodinová koncentrace PM10 naměřená v rpůběhu roku na měřicí stanici ve městě. Pozn.: V případě, že ve se městě nachází více měřících stanic, je převzata hodnota s nejvyšší naměřenou koncentrací. 

Město Zkratka Rok Koncentrace
[ug/m3]
Svitavy SVY 2012 152.0
Třebíč TRB 2007 179.2
Třebíč TRB 2010 103.3
Třebíč TRB 2011 99.4
Třebíč TRB 2012 108.3
Uherské Hradiště UH 2007 125.0
Uherské Hradiště UH 2008 256.6
Uherské Hradiště UH 2009 310.4
Uherské Hradiště UH 2010 302.4
Uherské Hradiště UH 2011 302.4

Stránky