Maximální 24hodinová koncentrace PM10

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A5 - Kvalita ovzduší
Klíčová slova: 
ovzduší, klima, doprava
Definice: 

Maximální 24hodinová koncentrace PM10 naměřená v rpůběhu roku na měřicí stanici ve městě. Pozn.: V případě, že ve se městě nachází více měřících stanic, je převzata hodnota s nejvyšší naměřenou koncentrací. 

Město Zkratka Rok Koncentrace
[ug/m3]
Orlová ORL 2011 117.0
Orlová ORL 2012 397.6
Prostějov PRO 2007 189.9
Prostějov PRO 2008 133.8
Prostějov PRO 2009 154.9
Prostějov PRO 2010 282.4
Prostějov PRO 2011 282.4
Prostějov PRO 2012 200.2
Svitavy SVY 2010 81.0
Svitavy SVY 2011 97.4

Stránky