Maximální 24hodinová koncentrace PM10

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A5 - Kvalita ovzduší
Klíčová slova: 
ovzduší, klima, doprava
Definice: 

Maximální 24hodinová koncentrace PM10 naměřená v rpůběhu roku na měřicí stanici ve městě. Pozn.: V případě, že ve se městě nachází více měřících stanic, je převzata hodnota s nejvyšší naměřenou koncentrací. 

Město Zkratka Rok Koncentrace
[ug/m3]
Litoměřice LTM 2008 145.1
Litoměřice LTM 2009 218.9
Litoměřice LTM 2010 235.3
Litoměřice LTM 2011 235.3
Litoměřice LTM 2012 147.8
Mladá Boleslav MB 2007 110.7
Mladá Boleslav MB 2008 135.8
Mladá Boleslav MB 2010 194.0
Mladá Boleslav MB 2011 194.0
Mladá Boleslav MB 2012 188.9

Stránky