Maximální 24hodinová koncentrace PM10

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A5 - Kvalita ovzduší
Klíčová slova: 
ovzduší, klima, doprava
Definice: 

Maximální 24hodinová koncentrace PM10 naměřená v rpůběhu roku na měřicí stanici ve městě. Pozn.: V případě, že ve se městě nachází více měřících stanic, je převzata hodnota s nejvyšší naměřenou koncentrací. 

Město Zkratka Rok Koncentrace
[ug/m3]
Opava OPA 2007 164.6
Opava OPA 2008 166.0
Opava OPA 2009 187.0
Opava OPA 2010 75.0
Opava OPA 2011 75.0
Opava OPA 2012 220.7
Orlová ORL 2007 287.5
Orlová ORL 2008 262.3
Orlová ORL 2009 178.7
Orlová ORL 2010 117.0

Stránky