Maximální 24hodinová koncentrace PM10

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A5 - Kvalita ovzduší
Klíčová slova: 
ovzduší, klima, doprava
Definice: 

Maximální 24hodinová koncentrace PM10 naměřená v rpůběhu roku na měřicí stanici ve městě. Pozn.: V případě, že ve se městě nachází více měřících stanic, je převzata hodnota s nejvyšší naměřenou koncentrací. 

Město Zkratka Rok Koncentrace
[ug/m3]
Jihlava JIH 2010 106.0
Jihlava JIH 2011 106.0
Jihlava JIH 2012 94.0
Kladno KLD 2007 125.0
Kladno KLD 2008 152.9
Kladno KLD 2009 106.8
Kladno KLD 2010 96.0
Kladno KLD 2011 96.0
Kladno KLD 2012 146.9
Litoměřice LTM 2007 144.0

Stránky