Maximální 24hodinová koncentrace SO2

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A5 - Kvalita ovzduší
Klíčová slova: 
ovzduší, klima, doprava
Definice: 

Maximální 24hodinová koncentrace SO2 naměřená v průběhu roku na stanici ve městě. Pozn.: V případě, že ve se městě nachází více měřících stanic, je převzata hodnota s nejvyšší naměřenou koncentrací. 

Město Zkratka Rok Koncentrace
[ug/m^3]
Hradec Králové HK 2012 30.9
Jablonec n. N. JNN 2009 35.7
Jablonec n. N. JNN 2012 35.7
Jihlava JIH 2008 110.0
Jihlava JIH 2010 19.1
Jihlava JIH 2011 20.9
Jihlava JIH 2012 24.5
Kladno KLD 2007 69.7
Kladno KLD 2009 46.1
Kladno KLD 2010 65.7

Stránky