Maximální 24hodinová koncentrace SO2

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A5 - Kvalita ovzduší
Klíčová slova: 
ovzduší, klima, doprava
Definice: 

Maximální 24hodinová koncentrace SO2 naměřená v průběhu roku na stanici ve městě. Pozn.: V případě, že ve se městě nachází více měřících stanic, je převzata hodnota s nejvyšší naměřenou koncentrací. 

Město Zkratka Rok Koncentrace
[ug/m^3]
Vrchlabí VRCH 2009 31.0
Vrchlabí VRCH 2010 25.7
Vsetín VS 2007 45.3
Vsetín VS 2008 111.4
Vsetín VS 2009 38.4

Stránky