Titulkový indikátor - Registrovaná míra nezaměstnanosti

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
B7 - Nezaměstnanost
Klíčová slova: 
veřejná správa, podnikání, nezaměstnanost
Definice: 

Podíl nezaměstnaných ku množství práceschopného obyvatelstva v daném městě.

(Pozn.: údaje k 31.12.)

Město Zkratka Rok Míra
[procento]
Třebíč TRB 2007 8.2
Třebíč TRB 2008 8.0
Třebíč TRB 2009 11.8
Třebíč TRB 2010 13.0
Třebíč TRB 2011 12.1
Uherské Hradiště UH 2006 5.8
Uherské Hradiště UH 2007 4.9
Uherské Hradiště UH 2008 5.4
Uherské Hradiště UH 2009 8.9
Uherské Hradiště UH 2010 9.5

Stránky