Spokojenost s kvalitou okolního ŽP

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, životní prostředí
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s kvalitou okolního životního prostředí ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Hodonín HOD 2013 6.3
Jablonec n. N. JNN 2009 6.98
Jablonec n. N. JNN 2014 6.2
Jihlava JIH 2011 6.16
Jilemnice JIL 2011 7.38
Jilemnice JIL 2013 7.55
Jilemnice JIL 2015 7.5
Jilemnice JIL 2017 8.3
Kladno KLD 2008 5.9
Kladno KLD 2014 6.2

Stránky