Spokojenost s kvalitou okolního ŽP

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, životní prostředí
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s kvalitou okolního životního prostředí ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Kopřivnice KOP 2005 6.0
Kopřivnice KOP 2008 6.8
Krásná Lípa KL 2009 8.7
Krnov KRN 2005 5.97
Litoměřice LTM 2014 7.1
Litoměřice LIT 2017 7.5
Mariánské Lázně ML 2015 8.7
Mladá Boleslav MB 2006 5.7
MR Vizovicko MVIZ 2011 6.7
Opava OPA 2016 7.2

Stránky