Spokojenost s kvalitou okolního ŽP

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, životní prostředí
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s kvalitou okolního životního prostředí ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Pardubice PCE 2016 6.6
Pelhřimov PLH 2006 7.5
Poděbrady POD 2009 5.5
Prachatice PRACH 2015 7.7
Praha 14 P14 2015 6.4
Praha 21 PHA21 2014 7.3
Praha 8 PHA8 2017 7.4
Praha-Libuš PHA-L 2008 6.7
Praha-Libuš PHA-L 2011 6.1
Prostějov PRO 2008 5.7

Stránky