Spokojenost s kvalitou okolního ŽP

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, životní prostředí
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s kvalitou okolního životního prostředí ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Pardubice PCE 2016 6.6
Pelhřimov PLH 2006 7.5
Poděbrady POD 2009 5.5
Prachatice PRACH 2015 7.7
Praha 14 P14 2015 6.4
Praha 14 Praha 14 2018 6.7
Praha 14 MČ Praha 14 2021 4.8
Praha 21 PHA21 2014 7.3
Praha 8 PHA8 2017 7.4
Praha-Libuš PHA-L 2008 6.7

Stránky