Hodnocení spokojenosti se základními školami

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, školství
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se základními školami ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Hodonín HOD 2013 6.7
Jablonec n. N. JNN 2009 6.9
Jablonec n. N. JNN 2014 7.3
Jihlava JIH 2011 6.32
Jihlava JIH 2013 7.57
Jihlava JIH 2015 7.0
Jihlava JIH 2017 6.8
Jilemnice JIL 2011 7.38
Jilemnice JIL 2013 7.57
Jilemnice JIL 2015 7.9

Stránky