Hodnocení spokojenosti se základními školami

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, školství
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se základními školami ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Jilemnice JIL 2017 7.8
Kladno KLD 2008 6.8
Kladno KLD 2014 5.8
Kopřivnice KOP 2005 6.5
Kopřivnice KOP 2008 6.8
Krásná Lípa KL 2009 7.0
Litoměřice LTM 2014 7.5
Litoměřice LTM 2017 8.2
Mariánské Lázně ML 2015 8.1
Mladá Boleslav MB 2006 7.27

Stránky