Hodnocení spokojenosti se základními školami

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, školství
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se základními školami ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
MR Vizovicko MVIZ 2011 7.5
Napajedla NAP 2011 8.25
Opava OPA 2016 7.2
Pardubice PCE 2016 7.6
Pelhřimov PLH 2006 7.4
Poděbrady POD 2009 6.85
Prachatice PRACH 2015 8.0
Praha 14 P14 2015 6.5
Praha 14 Praha 14 2018 6.8
Praha 21 PHA21 2014 6.7

Stránky