Spokojenost s možnostmi zaměstnání

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, zaměstnanost
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s možnostmi zaměstnání ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Mladá Boleslav MB 2006 6.58
MR Vizovicko MVIZ 2011 4.4
Opava OPA 2016 6.2
Pardubice PCE 2016 6.6
Pelhřimov PLH 2006 5.69
Poděbrady POD 2009 4.5
Prachatice PRACH 2015 5.9
Praha 14 P14 2015 5.9
Praha 14 Praha 14 2018 6.3
Praha 14 MČ Praha 14 2021 5.8

Stránky