Spokojenost s možnostmi zaměstnání

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, zaměstnanost
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s možnostmi zaměstnání ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Vsetín VS 2004 4.55
Vsetín VS 2005 3.43
Vsetín VS 2006 4.41
Vsetín VS 2009 4.17
Znojmo ZNO 2016 4.9

Stránky