Spokojenost s možnostmi zaměstnání

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, zaměstnanost
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s možnostmi zaměstnání ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Praha 8 PHA8 2017 6.6
Prostějov PRO 2008 5.53
Roudnice nad Labem RNL 2008 4.68
Semily SM 2009 2.9
Štětí STE 2015 4.9
Štětí STE 2018 5.9
Strakonice STR 2010 5.18
Svitavy SVY 2011 7.3
Svitavy SVY 2015 4.1
Třebíč TRB 2005 2.87

Stránky