Spokojenost s možnostmi zaměstnání

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, zaměstnanost
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů s možnostmi zaměstnání ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Třebíč TRB 2008 5.05
Třebíč TRB 2010 3.19
Uherské Hradiště UH 2007 6.14
Uherské Hradiště UH 2009 5.43
Uherské Hradiště UH 2011 5.62
Uherské Hradiště UH 2013 5.24
Velké Meziříčí VM 2005 4.0
Vizovice VIZ 2011 4.1
Vsetín VS 2004 4.55
Vsetín VS 2005 3.43

Stránky