Hodnocení spokojenosti se středními školami

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, školství
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se středními školami ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Jablonec n. N. JNN 2009 6.8
Jablonec n. N. JNN 2014 7.2
Jihlava JIH 2011 6.71
Jihlava JIH 2013 6.76
Jihlava JIH 2015 7.3
Jihlava JIH 2017 7.0
Jilemnice JIL 2011 6.61
Jilemnice JIL 2013 6.59
Jilemnice JIL 2015 6.1
Jilemnice JIL 2017 7.2

Stránky