Hodnocení spokojenosti se středními školami

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, školství
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se středními školami ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Uherské Hradiště UH 2011 7.65
Uherské Hradiště UH 2013 7.78
Velké Meziříčí VM 2004 7.77
Vsetín VS 2004 7.33
Vsetín VS 2005 7.39
Vsetín VS 2006 7.72
Vsetín VS 2007 8.23
Vsetín VS 2009 7.57
Znojmo ZNO 2016 6.7

Stránky