Hodnocení spokojenosti se středními školami

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
A1 - Spokojenost obyvatel
Klíčová slova: 
spokojenost, školství
Definice: 

Průměr bodového ohodnocení míry spokojenosti občanů se středními školami ve městě na stupnci 0-10 (0 nejméně spokojený, 10 nejvíce spokojený).

Město Zkratka Rok Míra spokojenosti
[body]
Pardubice PCE 2016 8.2
Pelhřimov PLH 2006 7.3
Poděbrady POD 2009 7.2
Prachatice PRACH 2015 7.5
Praha 21 PHA21 2014 3.8
Praha 8 PHA8 2017 6.8
Praha-Libuš PHA-L 2008 5.5
Praha-Libuš PHA-L 2011 3.8
Prostějov PRO 2008 6.39
Roudnice nad Labem RNL 2008 7.38

Stránky