Titulkový indikátor - Registrovaná míra nezaměstnanosti

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
B7 - Nezaměstnanost
Klíčová slova: 
veřejná správa, podnikání, nezaměstnanost
Definice: 

Podíl nezaměstnaných ku množství práceschopného obyvatelstva v daném městě.

(Pozn.: údaje k 31.12.)

Město Zkratka Rok Míra
[procento]
Chrudim CHR 2007 5.1
Chrudim CR 2008 5.2
Chrudim CHR 2008 5.2
Chrudim CHR 2009 9.0
Chrudim CHR 2010 9.6
Chrudim CHR 2011 8.1
Hlučín HLU 2008 7.6
Hlučín HLU 2009 10.3
Hlučín HLU 2010 11.1
Hlučín HL 2011 9.5

Stránky