Titulkový indikátor - Registrovaná míra nezaměstnanosti

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
B7 - Nezaměstnanost
Klíčová slova: 
veřejná správa, podnikání, nezaměstnanost
Definice: 

Podíl nezaměstnaných ku množství práceschopného obyvatelstva v daném městě.

(Pozn.: údaje k 31.12.)

Město Zkratka Rok Míra
[procento]
Kopřivnice KOP 2009 14.7
Kopřivnice KOP 2010 10.9
Kopřivnice KOP 2011 8.3
Krásná Lípa KL 2006 16.8
Krásná Lípa KL 2007 14.8
Krásná Lípa KL 2008 15.0
Krásná Lípa KL 2009 18.9
Krásná Lípa KL 2010 20.4
Krásná Lípa KL 2011 16.6
Krnov KRN 2006 11.3

Stránky