Titulkový indikátor - Registrovaná míra nezaměstnanosti

Skupina: 
ECI
Kategorie: 
B7 - Nezaměstnanost
Klíčová slova: 
veřejná správa, podnikání, nezaměstnanost
Definice: 

Podíl nezaměstnaných ku množství práceschopného obyvatelstva v daném městě.

(Pozn.: údaje k 31.12.)

Město Zkratka Rok Míra
[procento]
Hodonín HOD 2006 13.7
Hodonín HOD 2007 11.1
Hodonín HOD 2008 11.6
Hodonín HOD 2009 16.4
Hodonín HOD 2010 16.9
Hodonín HOD 2011 15.3
Hradec Králové HK 2006 4.5
Hradec Králové HK 2007 3.3
Hradec Králové HK 2008 3.3
Jablonec n. N. JNN 2008 5.4

Stránky