Svitavy

Svitavy jsou město a sídlo správy okresu Svitavy v Pardubickém kraji, 59 km severozápadně od Olomouce. Žije zde asi 17 tisíc obyvatel. Jsou součástí Mikroregionu Svitavsko. Wikipedie

ECI

Kategorie: A1 - Spokojenost obyvatel

Kategorie: A2 - Příspěvek ke globální změně

Kategorie: A3 - Doprava a přeprava

Kategorie: A4 - Dostupnost prostranství a služeb

Kategorie: A5 - Kvalita ovzduší

Kategorie: B6 - Cesta dětí do školy

Kategorie: B7 - Nezaměstnanost

Kategorie: B9 - Udržitelné využívání území

Kategorie: ES - Ekologická stopa